Lepra FREE-project

Bangladesh

€ 103.000

100%

1800+ people

Bangladesh

€ 103.000

100%

1800+ people

Projectomschrijving

Het FREE-project in Bangladesh

Lepra is een ziekte die nog jaarlijks honderdduizenden mensen treft en miljoenen heeft getekend voor het leven. De gevolgen van de ziekte zijn groot. Mensen worden buitengesloten en vallen in extreme armoede. Zo ook in de arme regio’s van Noordwest-Bangladesh. De coronacrisis heeft deze mensen extra hard geraakt. De laatste reserves die men had, zijn opgegaan om de lockdown te overleven. Toch ziet Leprazending Bangladesh mogelijkheden om mensen te helpen zelfredzaam te worden. In het FREE project steunt Leprazending samen met lokale partners op een innovatieve manier de allerarmsten.

Het FREE project staat voor het Faciliteren van Rights (belangenbehartiging), Entitlements (steun door de overheid) en Empowerment (het versterken van mensen om zelfredzaam te worden). Het project heeft twee hoofdelementen:

1. Bewustwording en betrekken van lokale leiders en invloedrijke personenLeprazending maakt lokale leiders bewust van de noden van mensen met lepra en hun verantwoordelijkheid richting deze kwetsbare groep. Ook worden er lokale supportgroepen opgezet om individuele gezinnen te ondersteunen.

2. Verbeterde zelfredzaamheid van zelfhulpgroepen.Een belangrijk onderdeel van het project is het opzetten van zelfhulpgroepen. Deze groepen, van 10-15 personen, werken samen aan economische en sociale zelfstandigheid van de leden. Dit doen ze door samen geld te sparen, samen bedrijfjes te starten en elkaar te helpen in tijden van nood.

“The FREE project is an innovative one and designed to ensure access of distressed people to the government services through advocacy by The Leprosy Mission Bangladesh. The FREE project helps people to become self-sustainable through self-help groups and economic activities.’ – Mr. Jiptha Boiragee, programme support coordinator

Een innovatief onderdeel van dit project is dat Leprazending zich niet alleen richt op het direct ondersteunen van de zelfhulpgroepen, maar ook kijkt naar externe mogelijkheden van steun voor de groepen. De groepen worden bijvoorbeeld geholpen om gebruik te maken van bestaande (overheids)regelingen zoals agrarische training, leningen, zaden etc. Het is voor armen vaak lastig toegang te krijgen tot die regelingen. Doormiddel van een zelfhulpgroep en meer bewustwording bij de overheid en de gemeenschappen wordt dit tóch mogelijk. Hierdoor krijgen de armste gezinnen steun op agrarisch, economisch en sociaal gebied.

In het project wordt nauw samengewerkt met SHALOM, dit is de hulporganisatie van de Church of Bangladesh. Deze christelijke organisatie wil door haar werk heen de liefde van Christus zichtbaar maken.

Impact
Met het project bereikt Leprazending direct 600 gezinnen en 1800 mensen met een handicap en lepra. Door het project hebben zij een nieuwe kans op zelfredzaamheid. Daarnaast wil Leprazending Bangladesh 800 lokale leiders en invloedrijke personen bereiken zodat zij zich in gaan zetten voor de meest kwetsbaren.

Referentie
‘Gedurende het hele financieringstraject is er een goede samenwerking en afstemming geweest met MissionInvest. Dit is als erg positief ervaren door ons als Leprazending en onze partners in het veld. De goede adviezen en vragen van Wim hebben geholpen om het project, de doelstellingen en de aanpak nog scherper voor ogen te krijgen. Dat gaat zeker bijdragen aan het bereiken van impact voor de meest kwetsbaren.’ – Klaas Evers, Leprazending

Project impressie

Script NL
Script NL closed and realized
Script NL closed and not realized

MissionInvest

Meld u aan voor de nieuwsbrief!