Steun christenen in Pakistan

Paktistan

€ 20.000

100%

50 families

Paktistan

€ 20.000

100%

50 families

Projectomschrijving

Ondersteunen van christenen in Pakistan

Martelingen, mishandelingen, angsten, vernederingen. Broeders en zusters wereldwijd hebben hiermee te maken, omdat ze hun geloof in Christus niet verloochenen. Voor hen zet SDOK zich in.

‘Waarom God toelaat dat wij hier zo worden vervolgd? Om jullie in de vrije wereld te leren wat radicaal geloof is’ – een vervolgd christen

Context
Christenen in Pakistan vormen een kleine minderheid en worden in veel opzichten achtergesteld en slecht behandeld. Christenen behoren vaak tot de onderkant van de samenleving en hebben te maken met discriminatie en onrecht vanuit de moslimmeerderheid. Regelmatig worden christenen vals beschuldigd van godslastering en moeten ze lange tijd doorbrengen in de gevangenis. Daarnaast is het leven als christelijke vrouw/meisje in Pakistan erg kwetsbaar. Met grote regelmaat worden zij het slachtoffer van (seksueel) geweld.

Het project
SDOK werkt samen met een partnerorganisatie in Pakistan om vervolgde christenen actief bij te staan. Christenen worden regelmatig vals beschuldigd van blasfemie en hebben juridische bijstand nodig. Daarnaast hebben veel christelijke meisjes en vrouwen te maken met seksueel geweld. Ze worden gedwongen zich te bekeren tot de islam. Deze druk ontstaat vanuit de islamitische omgeving. Jonge meisjes worden gedwongen uitgehuwelijkt aan een moslimman en van hun christelijke familie weggehouden. Sommigen van hen accepteren de islam niet en slaan op de vlucht. Vanwege de onveilige situatie kunnen deze meisjes niet meer terug naar hun familie en hebben zij een veilig onderdak nodig.Voorbeelden van ondersteuning die SDOK geeft:

  • Het bieden van veilige opvang voor christenen – en hun families – die het slachtoffer zijn van (seksueel) geweld of ontvoering vanwege hun geloof in Christus;
  • Het geven van traumacounseling aan slachtoffers van vervolging;
  • Het geven van hulp aan slachtoffers in het vinden van een veilige plek om uiteindelijk te wonen
  • We hopen ongeveer vijftig christenen (en hun gezinnen) te ondersteunen die hebben geleden onder gedwongen bekering, (seksueel) misbruik, ontvoering of godslastering.

Gefinancierd
Met dit concrete project van SDOK is praktische steun gegeven aan de vervolgde kerk in Pakistan. MissionInvest heeft in 2021 voor dit project € 20.000 gerealiseerd.

Project impressie

Script NL
Script NL closed and realized
Script NL closed and not realized

MissionInvest

Meld u aan voor de nieuwsbrief!