Hart voor West in Rotterdam

Nederland

€ 500.000

100%

2%

400+ mensen

Nederland

€ 500.000

100%

2%

400+ mensen

Projectomschrijving

Iedereen mag thuiskomen

Ooit was het een bloeiende gemeente met 1000 leden: de Christelijke Gereformeerde Kerk aan de Coloniastraat in Rotterdam-West. In 2009 besloot de kerkenraad om de gemeente op te heffen. Er waren nog zo’n 50 leden over, en ze kwamen allemaal uit omliggende plaatsen. Een ouderling sprak echter profetische woorden: “Het Woord moet blijven klinken in de wijk!”

Context
Van het kapitaal van de gemeente werd de Stichting Thuis in West opgericht. Deze ging aan de slag in de wijk Middelland. Een wijk met 12.000 inwoners uit 80 verschillende culturen. Middelland kenmerkt zich door hardnekkige eenzaamheid. In 2013 werd een vrouw gevonden die 10 jaar dood in haar huis had gelegen. Er is veel jeugdproblematiek; 60% van de kinderen groeit op in een éénoudergezin. Verder kenmerkt Middelland zich door een hoge concentratie coffeeshops en bordelen. Criminaliteit is aan de orde van de dag. In de afgelopen jaren werden vijf moorden gepleegd in deze buurt.

In deze context gaat de diaconale stichting Thuis in West in 2012 aan de slag. Allereerst door de mensen te helpen in de nood waarin ze verkeren. Er komt huiswerkbegeleiding, er worden jeugdclubs opgezet, een koffiemorgen wordt georganiseerd en er wordt taalles gegeven. Zo leren we honderden mensen kennen, die regelmatig vragen waarom we dit allemaal doen. Dan is er het moment om een christelijk getuigenis te geven.

Missionair
De missionaire stichting Hart voor West wil mensen aan de voeten van het Kruis brengen. Want iedereen mag Thuiskomen. Daarom hangt in ons pand een kunstgalerij van de geschiedenis van de verloren zoon. Er zijn Alpha-cursussen, missionaire jeugdclubs, zondagse vieringen en pastorale zorg.

Het geheel wordt gedragen door een leefgemeenschap. Deze bestaat uit een kleine 40 personen, waarvan de meesten zich bewust in Rotterdam hebben gevestigd met hart voor de stad. Sommigen moesten veel opgeven aan zekerheid en comfort om hier in Gods Koninkrijk te gaan werken. Een deel van de gemeenschap bestaat uit mensen die tot verandering zijn gekomen door ons werk. We delen ons leven met de buurt en laten in woord en daad zien wie de Heere Jezus voor ons is. Imelda Vyent (62) sloot zich onlangs aan. Imelda is een Surinaamse vrouw die veel heeft meegemaakt. Ze kwam bij ons Thuis.

‘Hart voor West is als een familie. En daar wil ik graag bij horen! Het geloof had geen plaats in mijn leven. Maar sinds ik bij Hart voor West kom, is mijn geloof opgebloeid!’ – Imelda

Pand
Het pand waar we in 2018 naar verhuisden, kwam op een wonderlijke manier op onze weg. Het gebouw kostte €3.000.000, maar de Heere voorzag in de nodige middelen om het aan te schaffen. Alle huurinkomsten zijn nu nodig voor rente en aflossing. Daar wilden we graag verandering in brengen door enkele relatief dure leningen versneld af te lossen. De inkomsten kunnen dan voor ons eigenlijke missionaire werk besteed worden: mensen Thuis laten komen aan de voet van het Kruis! Daarvoor hebben we investeerders gezocht met een hart voor onze missie.

Financiering
Via het netwerk van MissionInvest zijn twee gelijkgestemde investeerders gevonden die zich zeer betrokken weten op de missie van Hart voor West. Zij hebben elk €250.000 geïnvesteerd voor een langdurige periode van 10 jaar. Met deze totale investment van €500.000 is volledig voorzien in de behoefte van Hart voor West om een deel te kunnen herfinancieren.

Referentie

‘Hart voor West is blij met het behaalde resultaat en toont zich dankbaar ten opzichte van de betrokken partijen. Soli deo Gloria.’ – bestuur Steun Thuis in West (Hart voor West)

Project impressie

Script NL
Script NL closed and realized
Script NL closed and not realized

MissionInvest

Meld u aan voor de nieuwsbrief!