Lepra – College on Wheels

India

€ 310.000

100%

1.400 vrouwen geholpen aan werk

India

€ 310.000

100%

1.400 vrouwen geholpen aan werk

Projectomschrijving

College on Wheels, mobiele vaktraining…!

Organisatie
Leprazending Nederland is onderdeel van een internationale christelijke organisatie die sinds 1874 een professionele aanpak van leprabestrijding combineert met aandacht en liefde voor de individuele patiënt. De leprapatiënten worden medisch, sociaal en geestelijk bijgestaan. Leprazending is onderdeel van een internationale fellowship (The Leprosy Mission International). In zijn geheel ondersteunt de fellowship meer dan 200 projecten in ruim 30 landen in Azië en Afrika.

College on Wheels
In India is het door de traditionele rolverdeling en discriminatie, voor de meeste vrouwen nog steeds erg lastig om economisch zelfstandig te zijn. Dit geldt helemaal voor vrouwen die in aanraking zijn gekomen met lepra. Het stigma dat op de ziekte rust zorgt voor extra buitensluiting. Naast deze uitsluiting zijn er ook weinig kansen voor vrouwen om een opleiding te volgen. Vooral in kleine plattelandsdorpjes is er vaak geen toegang tot goede educatie, omdat veel vrouwen verboden wordt buiten hun dorp te reizen of zelfstandig op stap te gaan. Ook liggen veel dorpen erg geïsoleerd en afgelegen, waardoor het extra lastig is voor vrouwen en meisjes om bij een school te komen. Veel mensen op het platteland leven daarom nog steeds in armoede. Leprazending India heeft hier een oplossing voor bedacht. In plaats van de studenten naar onze opleidingen te laten komen, komen wij met onze opleidingen naar hen toe. Dat wordt gedaan door een ‘College on Wheels’. Een mobiele vakschool die opleidingen verzorgt in arme rurale dorpen.

‘Ik heb de naaiopleiding gevolgd en een eigen naaimachine gekocht. Al na 1 maand verdiende ik 8.000 tot 10.000 roepies (90-110 euro) per maand. Ik dank het Colleges on Wheels-team heel erg, mijn leven is nu compleet veranderd. Vroeger keken mensen me medelijdend aan, maar nu word ik gerespecteerd en houden de mensen van mij. Ik hoef mijn hand niet meer uit te steken voor geld, nu helpen we andere mensen die het nodig hebben.’ – Bhuneswari Dhru, jonge vrouw met een handicap

Leprazending werkt met speciale busjes die zijn uitgerust met allerlei lesmaterialen waaronder laptops, voorbeeldproducten, (agrarische) tools etc., zodat er direct mobiele klassen kunnen worden opgezet vanuit de bus. Ook dient de bus als mini-bibliotheek en informatiebalie voor de dorpen waar ze op bezoek zijn. Soms wordt de bus ook ingezet om met de studenten een voorbeeldbedrijf of trainingslocatie te bezoeken. In elk projectdorp worden, voor een periode van drie maanden, vakopleidingen verzorgd voor vrouwen die getroffen zijn door lepra, handicaps en armoede. Studenten krijgen niet alleen een opleiding, maar worden ook geholpen bij het vinden van een baan, onder andere via bedrijven uit het netwerk van Leprazending India. Ook is er de mogelijkheid voor de studenten om steun te krijgen bij het opzetten van een eigen bedrijfje.

Impact
Door het College on Wheels project krijgen 1.400 kwetsbare vrouwen en meisjes de kans op een opleiding en een baan. Hierdoor krijgen zij een verbeterd inkomen en hebben zij de mogelijkheid om bij te dragen aan de (financiële) noden van het gezin. Uit ervaringen met College on Wheels in een andere regio in India blijkt dat meer dan 80% van de deelnemers binnen een jaar een baan krijgt of een eigen bedrijfje start als gevolg van de training. Dat betekent in dit project dat bijna 1150 vrouwen en hun gezinnen als gevolg van het project meer inkomen en zelfstandigheid hebben. Daarnaast worden de gemeenschappen bereikt met bewustwording over lepra, huiselijk geweld, rechten van vrouwen en zorg voor elkaar. Doordat mensen lepra eerder leren herkennen worden nieuwe lepra patiënten eerder behandeld en kan de overdracht van lepra in deze dorpen gestopt worden. Dit draagt bij aan een vermindering van lepra en op termijn een lepravrij India. Vrouwen krijgen vanwege de bewustwordingscampagnes meer erkenning en respect met als gevolg meer kansen op scholing en werk.

Financiering
Voor dit 3-jarige project was in totaal een donatie nodig van ruim € 310.000. Dankzij bemiddeling van MissionInvest is dit project in 2021 door drie donoren volledig gefinancierd.

Referentie

‘Het werk en het netwerk van MissionInvest sluit goed aan bij de missie van Leprazending. Samen uit liefde omkijken naar de meest kwetsbaren om zo rimpelingen van hoop te creëren. In de financiering van dit project is de samenwerking en het contact met Wim en de donoren als erg fijn ervaren. Zowel door het team van Leprazending in Nederland als door onze partners in het veld. Wim’s scherpe blik en positieve feedback heeft geholpen het project en de doelstellingen beter in te vullen en ook te verwoorden naar de financieringspartners.’ – Klaas Evers, Leprazending Nederland 

Project impressie

Script NL
Script NL closed and realized
Script NL closed and not realized

MissionInvest

Meld u aan voor de nieuwsbrief!