Toekomst voor 1.000 boeren (I)!

Rwanda

€ 225.000

100%

1.000 boeren

Rwanda

€ 225.000

100%

1.000 boeren

Projectomschrijving

Help 1.000 boeren aan een betere toekomst in Rwanda

Stichting Inclusive Trading Initiative (ITI) implementeert een landbouwprogramma in Oost-Rwanda waarbij 1.000 boeren getraind worden om hun landbouwmethode en bedrijfsvoering te verbeteren. Hierdoor worden ze minder kwetsbaar voor klimaatveranderingen en kunnen ze een goed inkomen krijgen. Een uniek programma met focus op arme boeren. Rwanda is relatief klein en dichtbevolkt waardoor een boer gemiddeld 0,3 hectare land heeft waarmee hij inkomen verdient om zijn gezin te onderhouden. Door het veranderende klimaat staan de boeren voor extra uitdagingen; de laatste jaren zijn regenvalpatronen moeilijk voorspelbaar. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat 70% van de plattelandsbevolking onder de armoedegrens leeft. Dit betekent dat deze mensen minder dan € 1,60 per dag verdienen.

Aanpak van ITI
De aanpak van ITI richt zich op drie elementen:

  • Implementeren van duurzame teeltechnieken, natuurlijke irrigatie, biodiversiteit en bodemmanagement;
  • Organisatieverbetering van de boerengemeenschappen;
  • Versterken van de marktpositie.

Teeltechnieken – De basis van alles is een goed fundament en voor de boer is dat een vruchtbare bodem die water goed kan absorberen. Door een combinatie van gewassen toe te passen (biodiversiteit), behaalt de boer verschillende voordelen. Niet alleen spreidt hij zijn risico’s maar hij zorgt er ook voor dat de grond niet uitgeput raakt. Door de grond te bedekken met een dikke laag organisch materiaal verdampt vocht moeilijker en wordt de grond beter bevochtigd wanneer het regent. Ook wordt de boer getraind in het gebruik van goede zaden en zaailingen, het gebruik van compost en hoe ziektes voorkomen en natuurlijk bestreden kunnen worden.

Organisatieverbetering – Het programma voorziet in twee niveaus van organisatieverbetering: op individueel niveau door een goed bedrijfsplan te ontwikkelen en op gemeenschapsniveau door gezamenlijk op te trekken binnen een coöperatie. Hiermee kunnen de boeren een betere marktpositie verwerven, maar ook veel van elkaar leren en zo elkaar versterken.

Marktpositie – Als ITI helpen we de boeren met het vermarkten van hun teelt. In de gebieden waar ITI werkt richten we ons op de teelt van bananen (matoki) en chilli peppers. De markt voor matoki is enorm in Rwanda omdat het veel gebuikt wordt in het dagelijks voedsel. De chilli peppers worden van de boeren gekocht en vermarkt in Europa door een speciaal daarvoor opgezette onderneming, Spices Rwanda ltd.

‘Ik heb al 100 andere boeren enthousiast gemaakt!’ – Sylidio, boer in Rwanda

Een jaar geleden hoorde Sylidio in een radioprogramma over de training van ons project. Hij nam een resoluut besluit, stapte op zijn brommer en reed 60km (ruim 2 uur) om bij ons de training te volgen. Met de opgedane kennis slaagde hij erin om bij de volgende oogst meer dan 900kg vers product te oogsten wat goed geld opleverde. Verrassend genoeg zei hij toen we het lopende seizoen met hem aan het voorbereiden waren: ‘ik heb al 100 andere boeren enthousiast gemaakt’! Inmiddels zijn al die boeren in zijn gebied bij het project aangehaakt! Sylidio blijkt een echte ondernemer en denkt in het groot. Zo is hij al druk bezig om de groep als coöperatie te registreren. Op die manier wordt iedereen er beter van!

Impact
Momenteel werkt ITI met 1.000 boeren die verdeeld zijn over een aantal coöperaties. Met dit project zijn de boeren in staat om hun inkomen te verviervoudigen waarmee ze structureel uit de armoede raken. Het succes van de boeren trekt ook anderen aan om actief te worden in het programma. ITI wil daarom een tweede project opstarten voor weer 1.000 boeren in een aangrenzend gebied. MissionInvest is weer gevraagd om ook voor dit project de benodigde financiering te vinden.

Financiering
Voor dit 3-jarige project was in totaal een donatie nodig van € 225.000. Via MissionInvest zijn hebben 2 donoren de totale financiering voor hun rekening genomen. Fantastisch dus! De totale kosten van dit eerste project met 1.000 boeren zijn omgerekend € 225 per boer. Met de opschaling naar 2.000 boeren kan het volgende project al uitgevoerd worden voor € 150.000, ofwel € 150 per boer!

Referentie
MissionInvest weet mensen met passie aan elkaar te verbinden. Daar waar de één de ideeën heeft en de capaciteit om mooie programma’s te realiseren, heeft de ander de mogelijkheid om ze te financieren. Beiden zijn nodig om impact te realiseren. De samenwerking met Wim is altijd vriendelijk, constructief en zakelijk. Door Wim zijn ervaring en inzet heeft het programma in Rwanda een enorme vlucht genomen en zijn we nu in een fase beland dat we het programma gaan verdubbelen!

Project impressie

Script NL
Script NL closed and realized
Script NL closed and not realized

MissionInvest

Meld u aan voor de nieuwsbrief!