Investeer in kansrijke ondernemers!

Wereldwijd

€ 1.400.000

86%

4%

4300 boeren

400 banen

Wereldwijd

€ 1.400.000

86%

4%

4300 boeren

400 banen

Projectomschrijving

True value…investeren voor gezamenlijke waardecreatie

Over Truvalu
Truvalu investeert in en onderneemt met bedrijven in de agrifood sector. Van strategisch belang door de groeiende vraag naar voedsel, zowel regionaal als internationaal! Door een zelf ontwikkelde ‘co- entrepreneurship’ aanpak participeert Truvalu inmiddels in circa 40 bedrijven in diverse opkomende markten.

Via lokale teams verstrekt Truvalu kapitaal aan lokale bedrijven en ondersteunt deze bij strategie, financiën, marketing & sales en andere bedrijfsactiviteiten. Daarnaast koppelt Truvalu Nederlandse technologie (bijvoorbeeld op het gebied van tuinbouw) aan bedrijven en kan zij support bieden in het toetreden tot de Europese markt.

Groeiambitie
Truvalu is actief in Azië, Oost-Afrika en Latijns-Amerika. Uit de 40 geïnvesteerde bedrijven heeft Truvalu een mooie investeringsportefeuille gecreëerd van haar 14 beste bedrijven die een economische waarde vertegenwoordigen van € 1,4M. De ambitie is om met deze bedrijven verder door te groeien en er minimaal 10 mooie bedrijven aan toe te voegen in de focuslanden Kenia, Oeganda, Colombia en Bangladesh. Daarvoor is een nieuwe kapitaalronde geopend en zijn er 2021 en 2022 nieuwe private investeerders via het eigen netwerk van Truvalu en via het netwerk van MissionInvest aangetrokken.

Impact
Bedrijven waarin Truvalu investeert spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van de lokale economie en in het verbeteren van de leefomstandigheden van lokale boeren. Banen worden gecreëerd, inkomens stijgen en mensen krijgen betere kansen. Boer-zijn krijgt weer perspectief en vormt hierdoor een goed alternatief voor de migratie naar de grote steden. Boeren worden weer een rolmodel voor de jongere generatie.

Sinds 2018 profiteren al ruim 29.000 boeren van investeringen die Truvalu de afgelopen jaren heeft gedaan in de diverse lokale bedrijven! En daarnaast zijn er vanaf 2018 in totaal 3.960 banen gecreëerd of duurzaam in stand gehouden. Een enorme impact dus voor de lokale economie in met name de agri-sector!

‘De samenwerking met Truvalu is in de loop van de tijd gegroeid naar een niveau waar Truvalu ondersteuning biedt op het gebied van financiën en strategisch advies die van ongekend belang zijn. De uitwerking van deze samenwerking is fenomenaal getuige de transformatie van ons business model en de omzetgroei van GrowPact.’ – Joshua Mugendi Njiru, Directeur GrowPact Kitale

Financiering
In de periode 2021-2022 zijn lange termijn investeerders aangetrokken (patiënt capital; 7-9 jaar) om de groeiambitie van Truvalu waar te kunnen maken. Om bestaande 14 bedrijven te versterken en nieuwe kansrijke bedrijven aan de portfolio toe te kunnen voegen, was de doelstelling om met elkaar € 2,8M investeringskapitaal op te halen. Hiervan is € 2,4M gerealiseerd: 50% door Truvalu zelf en 50% door MissionInvest. Vertaald naar impact, betekent die € 1,2M via MissionInvest dat 4300 boeren jaarlijks een beter inkomen hebben en dat er 400 banen zijn gecreerd of duurzaam in stand gehouden!

Het is prachtig om te zien hoe betrokken de ondernemers zijn die als investeerder meedoen met dit mooie project en nog beter gezegd met het realiseren van deze prachtige missie. Omdat er nog veel kansen liggen in het verder uitbouwen van de portfolio van Truvalu, zal er vanaf begin 2023 weer een nieuwe ronde worden geopend! Zie daarvoor de portfolio op onze website met ’te financieren’ projecten.

Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit.

Project impressie

Script NL
Script NL open and not realized

MissionInvest

Meld u aan voor de nieuwsbrief!